Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa - KKOP - KMP Biała Podlaska