Dzielnicowi KMP Biała Podlaska

Dzielnicowi KMP Biała Podlaska

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

młodszy aspirant Monika Bujak

telefon 47 814-13-29

komórkowy 798003602

e-mail: dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 47 814-1300

Rejon służbowy numer 1, który obejmuje teren miasta w granicach ulic: od strony południowej rzeka Krzna, od zachodu ulica Zamkowa i Reymonta (bez terenu starego szpitala), od północy ulica Artyleryjska i dalej ulica Janowska, aleja Jana Pawła II, od wschodu aleja Jana Pawła II do rzeki Krzna;
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 1

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 1-wersja edytowalna


aspirant sztabowy Marcin Semeniuk

asp. szt. Marcin Semeniuk

telefon 47 814-13-40

komórkowy 798003647

e-mail: dzielnicowy.bialapodl.2@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 47 814-13-00

Rejon służbowy numer 2, który obejmuje teren miasta w granicach ulic: od strony południowej ulica Janowska, aleja Jana Pawła II do ulicy Francuskiej, od zachodu ulica Terebelska do trasy K-2, od północy trasa K-2, od wschodu ulica Francuska do trasy K-2;
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 2

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 2-wersja edytowalna


p.o. sierżant sztabowy Mateusz Adamiuk

telefon 47 814-13-07

komórkowy 798003605

e-mail: dzielnicowy.bialapodl.3@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 47 814-13-00

Rejon służbowy numer 3, który obejmuje teren miasta w granicach ulic: od strony południowej ulica Artyleryjska, Piłsudskiego, od zachodu ulica Sitnicka, od północy trasa K-2, od wschodu ulica Terebelska;
 Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 3

 Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 3-wersja edytowalna


starszy aspirant Małgorzata Chazan

telefon 47 814-12-92

komórkowy 798003604

e-mail: dzielnicowy.bialapodl.4@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 47 814-13-00

Rejon służbowy numer 4, który obejmuje teren miasta w granicach ulic: od strony południowej ulica Warszawska po teren starego szpitala, włącznie z nim, od zachodu trasa K-2, od północy trasa K-2 i od wschodu ulica Sitnicka przechodząca w ulicę Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Artyleryjską i granica starego szpitala przyległa do ulicy Reymonta;
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 4

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 4-wersja edytowalna


 aspirant Dariusz Romaniuk

asp. Dariusz Romaniuk

telefon 47 814-13-17

komórkowy 798003603

e-mail: dzielnicowy.bialapodl.5@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 47 814-13-00

Rejon służbowy numer 5, który obejmuje teren miasta w granicach ulic: od strony południowej linia kolejowa Warszawa - Terespol, od zachodu do granic administracyjnych miasta, od północy ulica Warszawska po skrzyżowanie z ulicą Zamkową i ulicą Kolejowa przechodząca w ulicę Sidorską do skrzyżowania z aleją Tysiąclecia, od wschodu ulica Zamkowa od skrzyżowania z ulicą Warszawską w kierunku południowym, ulica Łomaska i aleja Tysiąclecia od skrzyżowania z ulicą Sidorską w kierunku dworca kolejowego i włącznie z dworcem;
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 5

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 5-wersja edytowalna


aspirant Renata Burdach

aspirant Renata Burdach

telefon 47 814-13-27

komórkowy 798003723

e-mail: dzielnicowy.bialapodl.6@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 47 814-13-00.

Rejon służbowy numer 6, który obejmuje teren miasta w granicach ulic: od południa i zachodu ulice leżące w granicach administracyjnych miasta, od północy po linię kolejową Warszawa - Terespol, od wschodu po granice administracyjne miasta włącznie z terenem byłego lotniska wojskowego;

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 6

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 6-wersja edytowalna


aspirant sztabowy Krzysztof Bancarzewski

aspirant sztabowy Krzysztof Bancarzewski

telefon 47 814-13-57

komórkowy 798003646

e-mail: dzielnicowy.bialapodl.7@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 47 814-13-00

Rejon służbowy numer 7, który obejmuje teren miasta w granicach ulic: od południa linia kolejowa Warszawa - Terespol i ulica Sidorska od skrzyżowania z aleją Tysiąclecia po ulicę Kolejową i ulicą Kolejowa do skrzyżowania z ulicą Łomaską, od zachodu ulica Łomaska od skrzyąowania z ulicą Kolejową do rzeki Krzny, od północy linia rzeki Krzny do połączenia z ulicą Kapielową i ulicą Sidorską do nr 119A przy ulicy Sidorskiej, z tym numerem włącznie;
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 7

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 7-wersja edytowalna


aspirant sztabowy Radosław Macieszczuk

aspirant sztabowy Radosław Macieszczuk

 

 

 

 

 

 

telefon 47 814-13-78

komórkowy 798003648

e-mail: dzielnicowy.bialapodl.8@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 47 814-1300

Rejon służbowy numer 8, który obejmuje teren miasta w granicach ulic od południa ulica Sidorska, od zachodu ulica Kolejowa od skrzyżowania z ulicą Sidorską do rzeki Krzna oraz aleja Jana Pawła II i ulica Francuska od skrzyżowania z aleją Jana Pawła II do trasy K-2, od północy trasa K-2, od wschodu rzeka Klukówka;
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 8

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 8-wersja edytowalna


młodszy aspirant Dariusz Łaski

młodszy aspirant Dariusz Łaski

telefon 47 814-13-11

komórkowy 798003722

e-mail: dzielnicowy.bialapodl.9@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 47 814-13-00

Rejon służbowy numer 9, który obejmuje teren gminy wiejskiej Biała Podlaska na północ od linii trasy K-2, oraz ulice pozostające w granicach administracyjnych miasta Biała Podlaska położone w całości lub w części na północ od trasy K-2, do granic administracyjnych gminy wiejskiej Biała Podlaska
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 9

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 9-wersja edytowalna


aspirant sztabowy Robert Kulhawczuk

aspirant sztabowy Robert Kulhawczuk

 

 

 

 

 

telefon 47 814-13-24

komórkowy 798003721

e-mail: dzielnicowy.bialapodl.10@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 47 814-13-00

Rejon służbowy numer 10, obejmujący tereny gminy wiejskiej Biała Podlaska położone na południe od linii trasy K-2, częśc ulicy Sidorskiej od numeru 120 i 121 oraz ulice pozostające w granicach administracyjnych miasta Biała Podlaska leżące na wschód od linii rzeki Klukówka, do granic administracyjnych gminy wiejskiej Biała Podlaska.
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 10

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 10-wersja edytowalna

Powrót na górę strony