Aktualności

Rozmawiali o bezpieczeństwie

Data publikacji 07.06.2024

Za nami kolejna debata społeczna pn. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”. Odbyła się wczoraj w sali teatralnej Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz narzędziach służących poprawie bezpieczeństwa i szybszemu kontaktowi z Policją. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami, spostrzeżeniami i cennymi uwagami.

Wczoraj w sali teatralnej Bialskiego Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców Białej Podlaskiej. Z ramienia Policji w debacie uczestniczyli: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej podinsp. Mariusz Kononiuk, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Andrzej Zając oraz jego Zastępca kom. Maciej Chilewicz, a także podinsp. Ilona Wierzejska Naczelnik Wydziału Prewencji wraz z Zastępcą mł. asp. Łukaszem Panasiukiem. Nie mogło zabraknąć również policjantów tego wydziału, w tym dzielnicowych bialskiej komendy.

W debacie uczestniczyli Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk, Komendant Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej Pan Henryk Nędziak, Kierownik Działu Egzaminowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej Pan Andrzej Kacik. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście z urzędów i instytucji współpracujących z bialską komendą oraz mieszkańcy miasta.

Celem spotkania było włączenie mieszkańców w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu gości głos zabrał podinsp. Mariusz Kononiuk. Pan Komendant przybliżył zebranym tematykę i założenia debaty. W swoim wystąpieniu podkreślił również istotę współpracy Policji ze społeczeństwem i jej wpływ na lokalne bezpieczeństwo.

Komendant zabiera głos

Po tym głos zabrał Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk. Pan Prezydent przedstawił informację na temat realizowanych projektów oraz przedsięwzięć związanych z nowopowstałą infrastrukturą drogową na terenie miasta, wpływającą na poprawę bezpieczeństwa niechroninych uczestników ruchu drogowego. Zachęcił również do aktywnego spędzania czasu oraz udziału w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali informacje na temat funkcjonowania narzędzi ułatwiających kontakt mieszkańców z Policją tj.: Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz programu „Dzielnicowy Bliżej nas”. Informacje te przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji.

Znaczna część spotkania dotyczyła tematu: „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta” Głos zabrał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego przedstawiając obowiązujące w tym zakresie przepisy. Odpowiadał też na szereg pytań, które pojawiły się podczas debaty.

Po tym rozpoczęła się dyskusja. W czasie dialogu uczestnicy debaty dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa.

Na zakończenie funkcjonariusze podziękowali wszystkim przybyłym zapraszając do kolejnych tego typu spotkań.

nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla

  • Prezydent Miasta zabiera głos podczas debaty
  • Kadra kierownicza podczas debaty
  • Zastępca Naczelnika podczas wystapienia
  • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podczas prezentacji.
  • Uczestnik debaty zabierający głos
  • wystąpienie zaproszonego gościa
Powrót na górę strony