Aktualności

Dbamy o bezpieczeństwo oraz płynność ruchu przy granicy

Data publikacji 07.07.2024

Każdego dnia czuwamy nad bezpieczeństwem kierowców podróżujących DK-2 i DK-68 prowadzącymi do granicy RP. Stanowczo reagujemy na przypadki nieprzestrzegania przez kierowców ciężarówek obowiązujących przepisów, w tym ograniczeń tonażowych i zakazu zatrzymywania się. Dbamy o drożność dróg oraz tworzymy strefy buforowe. Wszystko po to, by utrzymująca się kolejka tirów oczekujących na wyjazd z naszego kraju stanowiła jak najmniejsze utrudnienie dla wszystkich użytkowników dróg.

Stale monitorujemy sytuację w rejonie przygranicznym dbając o bezpieczeństwo oraz płynność ruchu na drogach krajowych. Kontrolujemy również drogi lokalne, którymi kierowcy tirów próbują omijać utworzoną kolejkę, nie stosując się tym samym do ograniczeń tonażowych oraz zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych czy zakazu zatrzymywania się. Obecnie kolejka samochodów ciężarowych sięga około 40 km.

Każdego dnia przez całą dobę do służby w rejon kolejki kierowanych jest kilkudziesięciu policjantów, którzy czuwają nad bezpieczeństwem i porządkiem. Służbę pełnimy zarówno w formie posterunków stałych jak też patroli mobilnych. Dodatkowo w miejscach najbardziej newralgicznych czyli obwodnica Białej Podlaskiej jak również w miejscowościach Zalesie i Wólka Dobryńska zorganizowane są strefy buforowe, gdzie samochody ciężarowe w ogóle nie parkują.

Reagujemy na każdy przypadek łamania prawa. Na kierowców nakładane są mandaty karne, gdzie w pierwszej połowie tego roku było ich ponad 2 500. Ujawniliśmy też kilkadziesiąt przestępstw w rejonie kolejki. W tym między innymi: przypadki kierowania w stanie nietrzeźwości, pomimo cofniętych uprawnień, a także „na zakazie”, posługiwania się fałszywą dokumentacją przewozową przez nieuczciwych kierujących, którzy w ten sposób próbują ominąć kolejkę oraz ingerencję w urządzenia pomiarowe. Mundurowi ujawnili też przypadki przerabiania znaków identyfikacyjnych pojazdów. W tych sprawach prowadzone są postępowania przygotowawcze.

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by ustawione w kolejkę samochody ciężarowe stanowiły jak najmniejsze zagrożenie i utrudnienie dla innych uczestników ruchu drogowego, a jednocześnie nie doprowadziły do zablokowania dróg krajowych numer 2 i 68, które są niezwykle ważnymi szlakami komunikacyjnymi w skali międzynarodowej.

nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla

 • policjant kontrolujący tira
 • funkcjonariusz podczas kontroli cieżarówki
 • policjanci podczas kontroli ciężarówki
 • policjanci podczas kontroli kierowcy cieżarówki
 • policjanci podczas kontroli
 • policjanci podczas pracy
 • policjanci ruchu drogowego podczas kontroli
 • policjant na posterunku podczas kontroli
 • policjant podczas kontroli
 • policjantka podczas kontroli
 • radiowozy nieopodal przejścia granicznego
 • radiowozy ustawione
Powrót na górę strony