Zakres działania

Zakres działania Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej i Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej jest organem administracji rządowej na obszarze województwa lubelskiego. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.

W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed Policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej podlega nadzorowi Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz Staroście Bialskiemu.

Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, po zasięgnięciu opinii Starosty Bialskiego albo Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej jest szefem wszystkich policjantów na terenie swojego działania i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.

Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie, pokazuje Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej znajdziesz na stronie internetowej, patrz link w tekście.

W Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej prowadzona jest strona internetowa oraz strona BIP, patrz linki w tekście.

W Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Pliki do pobrania

  • 99.84 KB
    Informacje o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej i Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej- tekst łatwy do czytania ETR
  • 16.24 KB
    Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej i Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej-tekst odczytywany maszynowo
Powrót na górę strony