Komunikaty

Komunikaty

KOMUNIKAT 14.02.2024 roku

Policjanci poszukują właściciela Iphone marki Apple, który znaleziono w dniu 29.01.2024 roku na skrzyżowaniu ulicy Lotniczej z ul. Kościuszki w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-57 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela Iphone marki Apple, który znaleziono w dniu 29.01.2024 roku na skrzyżowaniu ulicy Lotniczej z ul. Kościuszki w Białej Podlaskiej. Właściciel proszony jest o kontakt z dzielnicowym: starszym aspirantem Krzysztofem Bancarzewskim pod numerem telefonów: 47 814-13-57, 798003646,
e-mail:dzielnicowy.bialapodl.7@lu.policja.gov.pl, lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 15.01.2024 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23 i Komisariacie Policji w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Staromiejska 30-32.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • klucza do samochodu koloru czarnego z napisem „Skoda” znalezionej w dniu 13.01.2024 r. w rejonie ul. Terebelskiej w Białej Podlaskiej,
 • telefonu komórkowego marki MI koloru złotego, który został znaleziony w dniu 09.11.2023r. w rejonie ul. Zygmunta Augusta w Białej Podlaskiej

Właściciele powyższych przedmiotów, lub osoby mogące przyczynić się do ich ustalenia proszone są o kontakt z dzielnicowym rejonu numer 3 Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej sierż. szt. Mateuszem Adamiukiem, tel. 47 814-13-07, 798 003 605, e-mail: dzielnicowy.bialapodl.3@lu.policja.gov.pl.

 • koperty z pieniędzmi znalezionymi w dniu 28.11 2023 r. na terenie sklepu Biedronka w Międzyrzecu Podlaskim.

Właściciel pieniędzy lub osoba mogąca przyczynić się do jego ustalenia proszone są o kontakt z dzielnicowym rejonu numer 3 Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim mł. asp. Barbarą Krupską, tel. 47 814 52 04, 734 402 492, dzielnicowy.miedzyrzecpodl.3@lu.policja.gov.pl


KOMUNIKAT Z DNIA 12 STYCZNIA 2024 R.

Na podstawie artykułu 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz artykułu 45 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję Pana(-ią), że w obszarze ochrony danych osobowych, których administratorem jest Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej doszło do naruszenia ochrony danych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pana(-i) praw lub wolności.

Charakter naruszenia ochrony danych osobowych:

Podczas interwencji w nocy z 11.01.2024r. na 12.01.2024 r. w miejscowości Zańków 15
gm. Sławatycze funkcjonariuszka Posterunku Policji w  Sławatyczach utraciła notatnik służbowy.
  Zapisy w notatniku dotyczą osób legitymowanych w okresie  od 01.01.2024 r. Notatnik służył do rejestrowania czynności podejmowanych w stosunku do osób legitymowanych i może zawierać m.in. numer PESEL, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojazdu, informacje o sposobie zakończenie interwencji (w tym ewentualnie informację o nałożeniu mandatu).

Możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych:

Następstwem naruszeniaPana(-i)danych osobowych może być:

Poprzez to zdarzenie niestety zaistniało prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych dla
Pana(-i) skutków, wynikających z nieuprawnionego wykorzystania należących do Pana(-i) danych osobowych. Są to: kradzież lub sfałszowanie tożsamości, naruszenie dobrego imienia, szykany, utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi, wzięcie kredytu w instytucjach pozabankowych, próba zawarcia umowy na świadczenie usług, wyłudzenie od poszkodowanego dalszych danych osobowych podszywając się pod firmę lub instytucję.

Środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu, w tym zminimalizowaniu ewentualnych negatywnych skutków:

Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania Pana(-i) danych osobowych zaleca się:

 • Zachować szczególną ostrożność w przypadku nieoczekiwanych kontaktów. Istnieje bowiem możliwość, że przestępcy będą podejmować próby pozyskania brakujących danych, np. poprzez podszycie się pod pracownika urzędu;
 • Zachować szczególną ostrożność w przypadku wszelkich aktywności wymagających podania danych osobowych. Nie należy podawać danych osobom trzecim, zwłaszcza nieznajomym kontaktującym się z nami poprzez Internet lub telefon; 
 • Zachować szczególną czujność podczas odbierania telefonów z zagranicy;
 • Zastrzec PESEL w usługach www.bezpiecznypesel.pl , www.obywatel.gov.pl www.chronpesel.pl ;
 • Rozważyć skorzystanie z usług Krajowego Rejestru Długów (www.konsument.krd.pl) oraz Biura Informacji Kredytowej (www.bik.pl). Z rejestrów tych korzystają banki, operatorzy telekomunikacyjni, dostarczyciele telewizji. Serwis umożliwia włączenie alertów powiadamiających nas SMS, że ktoś próbuje na nasze dane podpisać umowę lub wziąć pożyczkę;
 • Zastrzeżenie dowodu osobistego w Systemie Dokumenty Zastrzeżone prowadzonym przez Związek Banków Polskich (www.dokumentyzastrzezone.pl).

Jednocześnie informuję, że w związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych:

 • Zostanie Zawiadomiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zdarzeniu związanym z naruszeniem Pana(-i) danych osobowych;
 • Zostaną Podjęte działania zmierzające do wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych incydentów związanych z ochroną danych osobowych:
 • Powyższy przypadek będzie przedmiotem szkoleń oraz odpraw służbowych z jednoczesnym poleceniem zwiększenia nadzoru nad dokumentacją służbową.

Więcej informacji może uzyskać Pan(-i) kontaktując się z inspektorem ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Markiewicz

adres do korespondencji: Plac Wojska Polskiego 23, 21-500 Biała Podlaska

adres e-mail: iod.bialapodlaska@lu.policja.gov.pl

numer telefonu: 47 814 1173

 


KOMUNIKAT 10.09.2023 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • Iphone koloru białego w silikonowym etui, który został znaleziony na terenie miasta Biała Podlaska przy ul. Prostej (sklep Biedronka) w dniu 27.08.2023 r.
 • telefonu komórkowego m-ki Xiaomi koloru czarnego, który został znaleziony na terenie miasta Biała Podlaska przy ul. Plac Wolności w dniu 02.09.2023 r.
 • iPada marki Aple koloru szarego, który został znaleziony na terenie miasta Biała Podlaska przy ul. Żeromskiego w dniu 29.08.2023 r.

Właściciele powyższych przedmiotów proszeni są o kontakt z dzielnicowym rejonu numer 1 Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej mł. asp. Moniką Bujak, tel.798 003 602, e-mail : dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl.

 • telefonu komórkowego Realme koloru czarnego znalezionego w dniu 18.08.2023 r. w Białej Podlaskiej na ul. Orzechowej.

Bliższe informacje pod numerem telefonów: 47 814-13-78, 798 003 648, e-mail: dzielnicowy.bialapodl.8@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, kontakt z dzielnicowym asp. szt. Radosławem Macieszczukiem.


KOMUNIKAT 08.08.2023 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • opaski typu Band koloru czarnego znalezionej w dniu 31.07.2023 r. w rejonie Placu Wolności w Białej Podlaskiej,
 • telefonu komórkowego marki Huawei koloru czarnego, w czarnym etui, który został znaleziony w dniu 18.07.2023r. w rejonie Plac Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej

Właściciele powyższych przedmiotów, lub osoby mogące przyczynić się do ich ustalenia proszone są o kontakt z dzielnicowym rejonu numer 1 Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej mł. asp. Moniką Bujak, tel.798 003 602, e-mail: dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl.


KOMUNIKAT 30.05.2023 roku

Policjanci poszukują właściciela portfela wraz z pieniędzmi, który znaleziony został na ulicy 3-go Maja w Terespolu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-92-26  lub osobiście w Komisariacie Policji w Terespolu, ulica Czerwonego Krzyża 3.

Komisariat Policji w Terespolu poszukuje właściciela portfela koloru brązowego wraz z gotówką, który znaleziony został w dniu 21.05.2023 roku, na ulicy 3-go Maja w Terespolu. Właściciel portfela  proszony jest o kontakt z dzielnicowym: aspirantem sztabowym Arkadiuszem Kamińskim pod numerem telefonów: 47 814-92-26, 734402475, e-mail:dzielnicowy.terespol.1@lu.policja.gov.pl, lub osobiście w Komisariacie Policji w Terespolu, ulica Czerwonego Krzyża 3.


KOMUNIKAT 25.05.2023 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego znalezionego na terenie Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki OPPO, obudowa koloru granatowego znalezionego w rejonie ulicy Kolejowej w Białej Podlaskiej. Właściciel proszony jest o kontakt z dzielnicowym: aspirant Renatą Burdach, telefon 47 814-13-27, komórkowy 798003723, email: dzielnicowy.bialapodl.6@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 02.01.2023 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru górskiego marki KROSS, który znaleziony został w miejscowości Kobylany na początku grudnia ubiegłego roku. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-92-19  lub osobiście w Komisariacie Policji w Terespolu, ulica Czerwonego Krzyża 3.

Komisariat Policji w Terespolu poszukuje właściciela roweru górskiego marki KROSS, koloru błękitnego, który znaleziony został w dniu 09.12.2022 roku w przydrożnym rowie pomiędzy budynkiem Urzędu Celnego, a firmą Agrostop. Właściciel roweru  proszony jest o kontakt z dzielnicowym: aspirantem sztabowym Januszem Drygulskim pod numerem telefonów: 47 814-92-19, 734402501, e-mail:dzielnicowy.terespol.2@lu.policja.gov.pl, lub osobiście w Komisariacie Policji w Terespolu, ulica Czerwonego Krzyża 3.


KOMUNIKAT 21.09.2022 roku

Policjanci poszukują właściciela kluczy, które zostały znalezione na początku lipca br. w parku „Małpi Gaj” Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-17  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela kluczy, które zostały znalezione w dniu 08.07.2022 roku w parku „Małpi Gaj” w Białej Podlaskiej. Do kluczy przypięta była smycz z logo Szkoły Tańca i Zabawy „ Dance & Fun”. Właściciel kluczy proszony jest o kontakt z dzielnicowym młodszym aspirantem  Dariuszem Romaniukiem pod numerami telefonów: 47 814-13-17, 798003603, email: dzielnicowy.bialapodl.5@lu.policja.gov.pl   lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.


KOMUNIKAT 20.06.2022 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • telefonu komórkowego marki DOOGEE oraz kurtki koloru czarnego, które znalezione zostały w rejonie ulicy Cichej w Białej Podlaskiej w dniu 26.09.2021 roku,
 • roweru marki Adriatica model Boxer koloru białego znalezionego na terenie Białej Podlaskiej

Właściciele powyższych przedmiotów proszeni są o kontakt z dzielnicowym rejonu numer 1 Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej mł. asp. Moniką Bujak, tel.798 003 602, e-mail : dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl.

 • pieniędzy znalezionych na  parkingu sklepu Leoś przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej w dniu 10.08.2022 roku. Bliższe informacje pod numerem telefonów: 47 814-13-07, 798003605, e-mail: dzielnicowy.bialapodl.3@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, kontakt z dzielnicowym asp. Danielem Zasadzkim. 

KOMUNIKAT 20.06.2022 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego znalezionego na terenie Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Motorola koloru morskiego w silikonowej obudowie koloru brązowego znalezionego na terenie Białej Podlaskiej. Właściciel proszony jest o kontakt z dzielnicowym: młodszy aspirant Moniką Bujak, telefon 47 814-13-29, 798003602, email:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 15.06.2022 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego znalezionego w rejonie ulicy Wyzwolenia w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Alcatel koloru niebieskiego, znalezionego w dniu 28.05.2022 roku przy ulicy Wyzwolenia w Białej Podlaskiej. Właściciel proszony jest o kontakt z dzielnicowym: młodszym aspirantem Dariuszem Romaniukiem, telefon 798 003 603, 47 8141317 lub e-mail : dzielnicowy.bialapodl.5@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 09.06.2022 roku

Policjanci poszukują właściciela znacznej ilości gotówki znalezionej w dniu 11.05.2022 roku przy ulicy Narutowicza w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela znacznej ilości gotówki, znalezionej w dniu 11.05.2022 roku przy ulicy Narutowicza w Białej Podlaskiej. Właściciel gotówki proszony jest o kontakt z dzielnicowym: aspirant Małgorzatą Chazan, telefon 47 814-82-92, 798003604, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.4@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 20.04.2022 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego znalezionego na terenie Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Motorola WX395 koloru czarnego, znalezionego w kwietniu br. na terenie Białej Podlaskiej. Właściciel proszony jest o kontakt z dzielnicowym: młodszy aspirant Moniką Bujak, telefon 47 814-13-29, 798003602, email:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 14.04.2022 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego znalezionego na terenie Mińska Mazowieckiego. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Iphone koloru białego, znalezionego w kwietniu br. na terenie Mińska Mazowieckiego. Właściciel proszony jest o kontakt z dzielnicowym: młodszy aspirant Moniką Bujak, telefon 47 814-13-29, 798003602, email:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 14.02.2022 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego znalezionego w dniu 24.01.2022 roku w sklepie Biedronka przy ulicy Brzeskiej. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Xiaomi Redmi koloru niebieskiego w czarnej silikonowej obudowie, znalezionego w dniu 24.01.2022  roku w sklepie Biedronka przy ulicy Brzeskiej w Białej Podlaskiej. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicowym: młodszy aspirant Moniką Bujak, telefon 47 814-13-29, 798003602, email:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 10.01.2022 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu  komórkowego marki Samsung, który znaleziony został przy ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej w rejonie sklepu Biedronka. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-17  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Samsung znalezionego w dniu 10.12.2021 roku, przy ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej  w rejonie sklepu Biedronka. Telefon koloru czarnego z pękniętym wyświetlaczem oraz rozbitą tylną obudową.

Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicowym młodszym aspirantem  Dariuszem Romaniukiem pod numerami telefonów: 47 814-13-17, 798003603, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.5@lu.policja.gov.pl   lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.


KOMUNIKAT 09.12.2021 roku

Policjanci poszukują właściciela pieniędzy znalezionych w dniu 28.11.2021 roku na Placu Wolności w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela pieniędzy, znalezionych w dniu 28.11.2021 roku na Placu Wolności w Białej Podlaskiej. Właściciel gotówki proszony jest o kontakt z dzielnicowym: młodszy aspirant Moniką Bujak, telefon 47 814-13-29, 798003602, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 23.11.2021 roku

Policjanci poszukują właściciela pieniędzy znalezionych w dniu 16.11.2021 roku przy ulicy Piłsudskiego w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela pieniędzy, znalezionych w dniu 16.11.2021 roku przy ulicy Piłsudskiego w Białej Podlaskiej, przed drzwiami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej . Właściciel gotówki proszony jest o kontakt z dzielnicowym: młodszy aspirant Moniką Bujak, telefon 47 814-13-29, 798003602, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 18.11.2021 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • telefonu komórkowego marki Xiaomi koloru turkusowego, który znaleziony został na schodach pawilonów handlowych przy ulicy Terebelskiej w Białej Podlaskiej w dniu 29.10.2021 roku,
 • ręcznego wózka widłowego koloru żółtego znalezionego przy chodniku u zbiegu ulic Terebelskiej i Anny Jagiellonki w Białej Podlaskiej w dniu 16.11.2021 roku.

Właściciele powyższych przedmiotów proszeni są o kontakt z dzielnicowym rejonu numer 3 Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej młodszym aspirantem Danielem Zasadzkim  pod numerem telefonów 47 814-13-07, 798003605, e-mail: dzielnicowy.bialapodl.3@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 08.11.2021 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • pieniędzy znalezionych przy ulicy Brzeskiej w Białej Podlaskiej w dniu 29.10.2021 roku,
 • telefonu komórkowego marki Huawei koloru białego, który znaleziony został w rejonie cmentarza przy ulicy Nowej w Białej Podlaskiej w dniu 28.10.2021 roku

Właściciele powyższych przedmiotów proszeni są o kontakt z dzielnicowym rejonu numer 1 Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej mł. asp. Moniką Bujak, tel.798 003 602, e-mail : dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl.

 • medalika koloru żółtego znalezionego z w dniu 31.10.2021 roku na schodach przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje u dyżurnego KMP w Białej Podlaskiej pod numerem telefonu: 47 814 13 00.

 


KOMUNIKAT 26.10.2021 roku

Policjanci poszukują właściciela pieniędzy, które znalezione zostały w sklepie Cocodrillo przy ulicy Brzeskiej w Białej Podlaskiej.  Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798003602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela pieniędzy, które znalezione zostały w dniu 18.10.2021 roku  w sklepie Cocodrillo przy ulicy Brzeskiej w Białej Podlaskiej.

Osoby mogące przyczynić się do ustalenia właściciela gotówki proszone są o kontakt z dzielnicowym rejonu numer 1 Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej mł. asp. Moniką Bujak, tel.798 003 602, e-mail : dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl.


KOMUNIKAT 27.09.2021 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • pieniędzy znalezionych na parkingu przy ulicy Bieńkowskiego w Białej Podlaskiej w dniu 03.09.2021 roku,
 • telefonu komórkowego marki Samsung koloru srebrnego znalezionego w dniu 21.09.2021 roku na trasie Małaszewicze-Biała Podlaska. Telefon posiada uszkodzony wyświetlacz,
 • telefonu komórkowego marki Xiaomi Poco koloru czarno-niebieskiego znalezionego na terenie Białej Podlaskiej w dniu 21.09.2021 roku.

Właściciele powyższych przedmiotów proszeni są o kontakt z dzielnicowym rejonu numer 1 Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej mł. asp. Moniką Bujak, tel.798 003 602, e-mail : dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl.


KOMUNIKAT 14.09.2021 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Samsung, który znaleziony został na ulicy Akademickiej przy sklepie „Stefex” w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798003602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Samsung koloru czarnego, który znaleziony został na ulicy Akademickiej przy sklepie „Stefex” w Białej Podlaskiej w dniu 02.08.2021 roku.  Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicowym: młodszy aspirant Monika Bujak, telefon 47 814-13-29, 798003602, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

 


KOMUNIKAT 07.09.2021 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • saszetki typu „nerka” koloru różowego znalezionej w dniu 28.08.2021 roku na Placu Wolności w Białej Podlaskiej.
 • telefonu komórkowego marki Huawei koloru czarnego znalezionego na ulicy Jatkowej w Białej Podlaskiej w rejonie lokalu Apollo w dniu 23.08.2021 roku.

Właściciele powyższych przedmiotów proszeni są o kontakt z dzielnicowym rejonu numer 1 Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej mł. asp. Moniką Bujak, tel.798 003 602, e-mail : dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl


KOMUNIKAT 13.07.2021 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • telefonu komórkowego marki Samsung, znalezionego w dniu 07.05.2021 roku  przy ulicy Niemcewicza w Białej Podlaskiej. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicowym: aspirant Małgorzatą Chazan pod numerem telefonów 47 814-12-92, 798 003 604, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.4@lu.policja.gov.pl,
 • telefonu komórkowego marki Xiaomi (w czarnym etui) znalezionego na klatce schodowej bloku ulica Okopowa 18-28 w Białej Podlaskiej w dniu 13.06.2021 roku. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantem Marcinem Semeniukiem pod numerem telefonów: 47 814-13-40 798 003 647
  e- mail:dzielnicowy.bialapodl.2@lu.policja.gov.pl.

KOMUNIKAT 14.06.2021 roku

Policjanci poszukują właściciela kluczyka do samochodu marki Fiat, który znaleziono w dniu 06.05.2021 roku na ulicy Kościuszki w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-57 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela kluczyka do samochodu marki Fiat, który znaleziony został w dniu 06.05.2021 roku na ulicy Kościuszki w Białej Podlaskiej. Właściciel proszony jest o kontakt z dzielnicowym: starszym aspirantem Krzysztofem Bancarzewskim pod numerem telefonów: 47 814-13-57, 798003646,
e-mail:dzielnicowy.bialapodl.7@lu.policja.gov.pl, lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 05.05.2021 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu  komórkowego marki Samsung, który znaleziony został  na ulicy Terebelskiej w rejonie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-07  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Samsung znalezionego w dniu 31.01.2021 roku,  na ulicy Terebelskiej w rejonie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Telefon nie posiada tylnej obudowy. Włożony jest w czarne etui.

Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicowym młodszym aspirantem Danielem Zasadzkim  pod numerem telefonów 47 814-13-07, 798003605, e-mail: dzielnicowy.bialapodl.3@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 10.03.2021 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Huawei, który znaleziony został w skrzynce pocztowej na terenie Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798003602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Huawei, który wrzucony został do skrzynki pocztowej na terenie miasta. Właściciel telefonu  proszony jest o kontakt z dzielnicowym sierżant sztabowy Monika Bujak, telefon 47 814-13-29, 798003602, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 26.02.2021 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru marki X TREM typu damka, który znaleziony został  przy ulicy Łomaskiej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-57  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela roweru marki X TREM, typu damka, koloru niebieskiego, który znaleziony został w dniu 21.02.2021 roku w rejonie klubu Forma przy ulicy Łomaskiej w Białej Podlaskiej. Właściciel roweru  proszony jest o kontakt z dzielnicowym: starszym aspirantem Krzysztofem Bancarzewskim pod numerem telefonów: 47 814-13-57, 798003646, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.7@lu.policja.gov.pl, lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT

Na podstawie artykułu 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz artykułu 45 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję Pana(-ią), że w obszarze ochrony danych osobowych, których administratorem jest Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej doszło do naruszenia ochrony danych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pana(-i) praw lub wolności.

 1. Charakter naruszenia ochrony danych osobowych:

W dniu 27.12.2020 roku policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendzie Miejskiej Policji w  Białej Podlaskiej w trakcie rozpoczęcia pościgu za pojazdem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, w wyniku gwałtownego ruszenia pojazdem, utracił notatnik służbowy, który podniosła osoba ostatnio kontrolowana przed rozpoczęciem pościgu przez policjanta. W notatniku służbowym znajdowały się dane osobowe osób kontrolowanych przez policjanta ruchu drogowego od 14.12.2020 roku w zakresie PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, imiona rodziców, nr prawa jazdy, kraj zamieszkania.

 1. Możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych:

Następstwem naruszeniaPana(-i)danych osobowych może być:

 • Podjęcie próby uzyskania na Pana(-i) szkodę, pożyczek w instytucjach pozabankowych np. przez Internet lub telefonicznie, bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości;
 • Podjęcie próby uzyskania dostępu do systemów obsługujących udzielanie świadczeń medycznych i uzyskać wgląd do danych o Pana(-i) stanie zdrowia, ponieważ czasem dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać, potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL;
 • Wykorzystanie np. do oddania głosu w głosowaniu nad środkami budżetu obywatelskiego tym samym skorzystać z Pana(-i) praw obywatelskich;
 • Wykorzystania do próby wyłudzenia ubezpieczenia;
 • Próby zawarcia na Pana(-i) szkodę umów cywilno-prawnych, np. najmu nieruchomości;
 • Wykorzystanie przez osoby trzecie do ukrycia swojej tożsamości, np. przy otrzymywaniu mandatu.
 • Założenie na Pana(-i) dane osobowe konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych),
 • Podszycia się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia od Pani dodatkowych określonych informacji (na przykład danych do logowania, szczegółów karty kredytowej).
 • Wykorzystania Pani danych do zarejestrowania karty telefonicznej typu prepaid, która może posłużyć do celów przestępczych.
 1. Środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu, w tym zminimalizowaniu ewentualnych negatywnych skutków:

Aby zapobiec ewentualnym próbom wykorzystania Pana(-i) danych osobowych zaleca się:

 • Ignorować nieoczekiwane wiadomości, w szczególności od nieznanych nadawców.
 • Założyć  konto w Biurze Informacji Kredytowej (https://www.bik.pl/) oraz aktywowanie funkcji alerty BIK, która SMS-em o próbie uzyskania kredytu.
 • Założyć  konto w Biurze Informacji Gospodarczej (https://www.bik.pl/). Raz na 6 miesięcy można  pobrać bezpłatny raport.
 • Zachować ostrożność w sytuacji odbierania połączeń telefonicznych od nieznanych numerów telefonów.
 • Założyć konto na stronie internetowej https://konsument.krd.pl/ (Krajowy Rejestr Długów), dzięki temu można sprawdzić, czy jakiś podmiot złożył zapytanie dotyczące Pana(-i) osoby oraz jakie
  informacje zostały udzielone. Możliwość powiadomienia SMS-em lub e-mailem  w sytuacji, gdy ktoś spyta o historię kredytową bez naszego pozwolenia. Daje to możliwość szybkiej reakcji – skontaktowania się z firmą, która pobrała raport bądź z Policją.

Jednocześnie informuję, że w związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych:

 • Przeprowadzono czynności wyjaśniające związane z wyjaśnieniem przedmiotowego zdarzenia. W wyniku podjętych ustaleń dotyczących zdarzenia związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych znajdujących się w notatniku służbowym funkcjonariusza ustalono, że notatnik był w krótkotrwałym posiadaniu tylko jednej osoby, która nie działała w złym zamiarze, złożyła pisemne oświadczenie, że nie przeglądała jego zawartości  oraz niezwłocznie zwróciła go funkcjonariuszowi, który utracił notatnik służbowy.
 • Zawiadomiono Prezesa Urzędu Danych Osobowych o zdarzeniu związanym z naruszeniem Pana(-i) danych osobowych;
 • Podjęto działania zmierzające do wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia podobnych incydentów związanych z ochroną danych osobowych:
 • Na okoliczność stwierdzenia nieprawidłowości przeprowadzono rozmowę służbowa
  z funkcjonariuszem, który zgubił notatnik służbowy oraz ponownie przeszkolono go z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej pisemnie polecił kierownictwu szczebla średniego powtórne zapoznanie podległych funkcjonariuszy i pracowników z przepisami prawnymi oraz materiałami szkoleniowymi z zakresu ochrony danych osobowych oraz wzmożenie bezpośredniego nadzoru nad ochroną danych osobowych przetwarzanych w podległych komórkach organizacyjnych.
 • Powyższy przypadek jest przedmiotem szkoleń oraz odpraw służbowych z jednoczesnym poleceniem zwiększenia nadzoru nad dokumentacją służbową.
 1. Więcej informacji może uzyskać Pan(-i) kontaktując się z inspektorem ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Markiewicz

adres do korespondencji: Plac Wojska Polskiego 23, 21-500 Biała Podlaska

adres e-mail: iod.bialapodlaska@lu.policja.gov.pl

numer telefonu: 47 814 1173


KOMUNIKAT 09.02.2021 roku

Policjanci poszukują właściciela torby podróżnej, który znaleziona została  na terenie dworca PKS w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798003602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela torby w kształcie walca koloru szarego, która znaleziona została w dniu 23.01.2021 roku, na terenie dworca PKS Garden w Białej Podlaskiej. Właściciel torby proszony jest o kontakt z dzielnicowym: sierżant sztabowy Monika Bujak, telefon 47 814-13-29, 798003602, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

 


KOMUNIKAT 13.01.2021 roku

Policjanci z międzyrzeckiego komisariatu poszukują właściciela pieniędzy znalezionych w dniu 12.12.2020 roku na terenie sklepu Biedronka w Międzyrzecu Podlaskiem. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-52-23 lub osobiście w Komisariacie Policji w Międzyrzecu Podlaskim, ulica Staromiejska 32.

Komisariat Policji w Międzyrzecu Podlaskim poszukuje właściciela pieniędzy, które znalezione zostały na terenie sklepu Biedronka przy ulicy Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim w dniu 12.12.2020 roku. Osoby, które zagubiły pieniądze w wyżej wymienionym miejscu proszone są o kontakt z młodszym aspirantem Piotrem Grzeszykiem pod numerem telefonu 47 814-52-23, 734403688 lub osobiście w Komisariacie Policji w  Międzyrzecu Podlaskim, ulica Staromiejska 32.


KOMUNIKAT 17.12.2020 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Huawei, który znaleziony został na  ulicy Orzechowej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-57  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Huawei, który znaleziony został w dniu 08.12.2020 roku na ulicy Orzechowej w Białej Podlaskiej, w rejonie sklepu „Biedronka”. Właściciel telefonu  proszony jest o kontakt z dzielnicowym starszym aspirantem Krzysztofem Bancarzewskim pod numerem telefonów: 47 814-13-57, 798003646, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.7@lu.policja.gov.pl, lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 09.11.2020 roku

Policjanci z terespolskiego komisariatu poszukują właściciela pieniędzy znalezionych w dniu 23.10.2020 roku na ulicy Czerwonego Krzyża w Terespolu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-92-26 lub osobiście w Komisariacie Policji w Terespolu, ulica Czerwonego Krzyża 3.

Komisariat Policji w Terespolu poszukuje właściciela pieniędzy, które znalezione zostały na ulicy Czerwonego Krzyża w Terespolu w dniu 23.10.2020 roku. Osoby, które zagubiły pieniądze w wyżej wymienionym miejscu proszone są o kontakt z funkcjonariuszami pod numerem telefonu 47 814-92-26, 734 402 475 lub osobiście w Komisariacie Policji w  Terespolu, ulica Czerwonego Krzyża 3.


KOMUNIKAT 09.11.2020 roku

Policjanci poszukują właścicieli dwóch rowerów, które znalezione zostały  w miejscowości Wólka Plebańska . Bliższe informacje pod numerem telefonów 47 814-13-24, 798003721 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właścicieli dwóch rowerów: dziecięcego koloru szaro-różowego marki Wheelworx  oraz drugiego roweru marki  Bridgestone, które zostały znalezione pod koniec października w miejscowości Wólka Plebańska. Właściciele rowerów proszeni są o kontakt z dzielnicowym aspirantem sztabowym Robertem Kulhawczukiem pod numerem telefonów: 47 814-13-24, 798003721, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.10@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.


KOMUNIKAT

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Samsung Galaxy, który znaleziony został w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów na ulicy Ekologicznej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-78  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Samsung Galaxy, który znaleziony został w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów na ulicy. Ekologicznej w Białej Podlaskiej. Właściciel telefonu  proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantem sztabowym Radosławem Macieszczukiem pod numerem telefonu:47 814-13-78, 798 003 648 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 28.08.2020 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru górskiego, który znaleziony został  w miejscowości Sławacinek Stary. Bliższe informacje pod numerem telefonów 47 814-13-24, 798003721 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela roweru  górskiego marki Fischer ATB 260 koloru srebrno-czarnego, który znaleziony został w dniu 24.08.2020 roku w miejscowości Sławacinek Stary (rejon kościoła). Właściciel roweru  proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantem sztabowym Robertem Kulhawczukiem pod numerem telefonów: 47 814-13-24, 798003721, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.10@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.


KOMUNIKAT 21.08.2020 roku

Policjanci poszukują właścicieli telefonów komórkowych znalezionych w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonów 47 814-13-17, 798003603  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właścicieli dwóch telefonów komórkowych marki Samsung – koloru ciemnego ze zniszczoną folią ochronną na wyświetlaczu oraz Huawei- koloru czarnego, które znalezione zostały w dniu 05.08.2020 roku w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej.

Właściciele telefonów proszeni są o kontakt z dzielnicowym młodszym aspirantem  Dariuszem Romaniukiem pod numerami telefonów: 47 814-13-17, 798003603, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.5@lu.policja.gov.pl   lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.


KOMUNIKAT 20.08.2020 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • kluczy znalezionych w dniu 06.08.2020 roku w Białej Podlaskiej na ulicy Brzeskiej. Klucze spadły z przejeżdżającego pojazdu marki Seat. Właściciel proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantem sztabowym Radosławem Macieszczukiem, telefony 47 814-13-78, kom. 798003648, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.8@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

 • telefonu komórkowego marki Xiaomi Redmi, znalezionego w dniu 05.08.2020 roku  na terenie Białej Podlaskiej. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicowym: sierżant sztabowy Monika Bujak, telefon 47 814- 13-29, komórkowy 798003602, e-mail: dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl

 • tabletu marki Huawei wraz z kartą pamięci SanDisk, który znaleziony został w dniu 24.07.2020 roku przy ulicy Waryńskiego w Białej Podlaskiej.  Bliższe informacje pod numerem telefonów: 47 814- 13-57,  798003646, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.7@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, kontakt z dzielnicowym starszym aspirantem Krzysztofem Bancarzewskim.


KOMUNIKAT 13.08.2020 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów znalezionych na terenie miasta. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-07  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują:

 • telefonu komórkowego marki MAX COM oraz kluczy 4 sztuk, znalezionych w dniu 26.07.2020 roku, przy bloku na ulicy Księcia Witolda 4 w Białej Podlaskiej.

 • telefonu komórkowego marki Sony Xperia znalezionego w dniu 06.07.2020 roku,  na placu zabaw przy ulicy Zygmunta Starego w Białej Podlaskiej

Właściciele w/w przedmiotów proszeni są o kontakt z dzielnicowym młodszym aspirantem Danielem Zasadzkim  pod numerem telefonów 47 814-13-07, 798003605, e-mail: dzielnicowy.bialapodl.3@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 29.07.2020 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru marki KTM, który znaleziony został  przy Placu Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798003602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela roweru koloru srebrnego marki KTM, który znaleziony został w dniu 23.07.2020 roku, przy Placu Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej. Właściciel roweru proszony jest o kontakt z dzielnicowym: starszy sierżant Monika Bujak, telefon 47 814-13-29, 798003602, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 20.07.2020 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru, który znaleziony został  na ulicy Terebelskiej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-11, 798003722 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela roweru koloru szaro-granatowego z napisem na ramie Kenboo GT, który znaleziony został na ulicy Terebelskiej w Białej Podlaskiej. Właściciel roweru proszony jest o kontakt z dzielnicowym sierżantem sztabowym Dariuszem Łaskim pod numerem telefonów 47 814- 13-11, kom. 798003722, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.9@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 24.06.2020 roku

Policjanci poszukują właściciela portfela, który znaleziony został na skrzyżowaniu ulicy Kopernika  i ulicy 34 Pułku Piechoty w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerami telefonów 47 814-12-92, 798003604  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela portfela koloru czarnego  z zawartością, który znaleziony został w dniu 21.05.2020 roku na skrzyżowaniu ul. Kopernika i ul. 34 Pułku Piechoty w Białej Podlaskiej.  Właściciel telefonu  proszony jest o kontakt z dzielnicową aspirant Małgorzatą Chazan pod numerem telefonów 47 814-12-92, 798003604, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.4@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 09.06.2020 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • roweru marki Kunsting koloru białego z wielobarwnymi wstawkami, znalezionego w dniu 08.05.2020 roku w Białej Podlaskiej, przy ulicy Kolejowej 2. Właściciel roweru proszony jest o kontakt z dzielnicowym sierżantem sztabowym Dariuszem Romaniukiem pod numerami telefonów: 47 814-13-17, 798003603, e-mail: dzielnicowy.bialapodl.5@lu.policja.gov.pl  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.
 • tabletu marki Apple iPad (uszkodzony) który znaleziony został w dniu 05.06.2020 roku na ulicy w miejscowości Lisy. Bliższe informacje pod numerem telefonów:47 814-13-24, 798003721, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.10@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, kontakt z dzielnicowym  starszym aspirantem Robertem Kulhawczukiem.

 KOMUNIKAT 19.05.2020 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Xiaomi Redmi, który znaleziony został w rejonie nieczynnego lokalu Gościniec Korona znajdującego się przy trasie K-19 pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Kockiem. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-07  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Xiaomi Redmi który znaleziony został w dniu 10.05.2020 roku w rejonie nieczynnego lokalu Gościniec Korona znajdującego się przy trasie K-19 pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Kockiem. Właściciel telefonu  proszony jest o kontakt z dzielnicowym młodszym aspirantem Danielem Zasadzkim  pod numerem telefonów: 47 814-13-07, 798003605, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.3@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 06.05.2020 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Huawei, który znaleziony został na  ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-57  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Huawei, który znaleziony został w dniu 28.04.2020 roku na ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej, w rejonie sklepu „Stokrotka”. Właściciel telefonu  proszony jest o kontakt z dzielnicowym starszym aspirantem Krzysztofem Bancarzewskim pod numerem telefonów: 47 814-13-57, 798003646, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.7@lu.policja.gov.pl, lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT  26.04.2020 roku

Policjanci poszukują właścicieli rowerów, które znalezione zostały na terenie działania Komisariatu Policji w Terespolu. Dotychczasowe działania funkcjonariuszy nie przyczyniły się do ustalenia właścicieli jednośladów. Obecnie wszystkie rowery znajdują się w magazynie rzeczy znalezionych na terenie Komisariatu Policji w Terespolu, ulica Czerwonego Krzyża 3.

Właściciele zabezpieczonego mienia proszeni są o kontakt z dzielnicowym aspirantem Radosławem Sacewiczem telefon: 47 814-92-11, 734 403 686, e-mail:dzielnicowy.terespol.3@lu.policja.gov.pl  lub dyżurnym komisariatu pod numerem telefonu 47 814-92-10.


KOMUNIKAT 12.03.2020 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • telefonu komórkowego marki Huawei, znalezionego w dniu 04.03.2020 roku w Białej Podlaskiej, przy ulicy Sidorskiej. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicowym:starszym aspirantem Krzysztofem Bancarzewskim pod numerem telefonów 47 814-13-57, 798003646, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.7@lu.policja.gov.pl, lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.
 • portfela koloru czarnego wraz z pieniędzmi, znalezionego w dniu 07.03 2020 roku w rejonie Dworca PKS w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego. Bliższe informacje pod numerem telefonów: 47 814-13-29,  798003602, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, kontakt z dzielnicową sierżant sztabową Moniką Ślusarz.

KOMUNIKAT 11.02.2020 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Samsung, który znaleziony został na ulicy Łukaszyńskiej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu tel. 47 814-13-00 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Samsung, który znaleziony został w dniu 07.02.2020 roku na ulicy Łukaszyńskiej w Białej Podlaskiej. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantem sztabowym Radosławem Macieszczukiem pod numerem telefonu:47 814-13-78, 798 003 648 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 03.02.2020 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • roweru marki Calcedonia koloru biało-niebieskiego, znalezionego w dniu 30.01.2020 roku w Białej Podlaskiej, przy ulicy Narutowicza 35

Właściciel roweru proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżantem sztabowym Monika Bujak pod numerami telefonów: 47 814-13-29, 798003602, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

 • czarnej walizki z zawartością młoto-wiertarki z osprzętem, która znaleziona została w dniu 19.01.2020 roku na ulicy Wierzbowej 9 w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonów:47 814-13-17, 798003603, e-mail: dzielnicowy.bialapodl.5@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, kontakt z dzielnicowym  sierżantem sztabowym Dariuszem Romaniukiem.

KOMUNIKAT 03.02.2020 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi  poniżej numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • telefonu komórkowego, marki IPhone koloru czarnego, za przezroczystym silikonowym etui, znalezionego w dniu 11.01.2020 roku w miejscowości Julków,
 • kolczyków koloru żółtego w dekoracyjnym woreczku tego samego koloru, znalezionych w dniu 21. 01.2020 roku około godziny 22:30 przy ulicy Bieńkowskiego 4 w Białej Podlaskiej,
 • telefonu marki IPhone S koloru srebrnego w czerwonym etui, znalezionego w dniu 1-2 stycznia 2020 roku w Białej Podlaskiej na Placu Wolności

Właściciele wyżej wymienionych przedmiotów proszeni są o kontakt z dzielnicową sierżant sztabowy Moniką Bujak pod numerami telefonów: 47 814-13-29, 798003602, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

 • portfela koloru brązowego z zawartością, który znaleziony został w dniu 23.12.20019 roku w rejonie bloku przy ulicy Kopernika 9 w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonów:47 814-12-92, 798003604, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.4@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, kontakt z dzielnicową aspirant Małgorzatą Chazan.


KOMUNIKAT 24.12.2019 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • portfela koloru czarnego z zawartością pieniędzy, który znaleziony został w dniu 9.10.2019 roku w Taxi po kursie na ulicy Kolejowej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonów:47 814-13-17, 798 003 603, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.5@lu.policja.gov.pl  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23, kontakt z dzielnicowym sierżantem sztabowym Dariuszem Romaniukiem
 • portfela koloru brązowego, na portfelu wyszywane słonie koloru żółtego, który znaleziony został w dniu 22.11.2019 roku w rejonie restauracji McDonald’s w Nowych Iganiach. Właściciel proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżant sztabowy Monika Bujak, telefon 47 814- 13-29, 798 003 602, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.1@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

KOMUNIKAT 29.10.2019 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi numerami telefonów lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • telefonu komórkowego marki Huawei P9 Lite, koloru czarnego z rozbitym wyświetlaczem, znalezionego w dniu 5.10.2019 roku  w rejonie piekarni przy ulicy Dalekiej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonów:47 814-13-17, 798 003 603 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23, kontakt z dzielnicowym sierż. szt. Dariuszem Romaniukiem
 • kluczyka do samochodu marki Peugeot, znalezionego w dniu 9.10.2019 roku w miejscowości Kaliłów. Bliższe informacjenumerem telefonów 47 814-13-11, 798 003 722 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23, kontakt z dzielnicowym sierż. szt. Dariuszem Łaskim.

KOMUNIKAT 15.10.2019 roku

Policjanci poszukują właścicieli niżej wymienionych przedmiotów. Bliższe informacje pod wskazanymi numerami telefonów tj.47 814-13-29, 798003602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właścicieli:

 • telefonu komórkowego typu smartfon, marki HUAWEI koloru czarnego, za naklejką koloru różowego na tylnej części obudowy, znalezionego w dniu 01.10.2019 roku w rejonie restauracji Numazu w Białej Podlaskiej,
 • roweru szosowego marki Scott Sportster 25 koloru białego z napisami i siodełkiem koloru brązowego, znalezionego w dniu 28.09.2019 roku przy cmentarzu na ulicy Janowskiej w Białej Podlaskiej,
 • pierścionka koloru żółtego znalezionego w dniu 01.10.2019 roku w poczekalni budynku Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Właściciele wyżej wymienionych przedmiotów proszeni są o kontakt z dzielnicową sierżant sztabowy Moniką Bujak pod numerami telefonów: 47 814-13-29, 798003602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 04.09.2019 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru typu górskiego z napisem  „Navigator Unibike”, który znaleziony został w dniu 2 września biezącego roku na ulicy Sikorskiego w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-17, 798 003 603 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,  Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela roweru typ górski  z napisem  „Navigator Unibike”koloru niebiesko-srebrnego znalezionego w dniu 2 września bieżącego roku, na ulicy Sikorskiego w Białej Podlaskiej, w rejonie zakładu fryzjerskiego. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-17, 798 003 603, e-mail: dzielnicowy.bialapodl.5@lu.policja.gov.pl  lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23, kontakt z dzielnicowym sierżantem sztabowym Dariuszem Romaniukiem.


KOMUNIKAT 20.08.2019 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru marki „RANGER”, który znaleziony został w dniu 1 sierpnia bieżącego roku na ul. Bocznej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-27, 798 003 723 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,  Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela roweru marki „RANGER” koloru srebrno-czerwonego znalezionego w dniu 1 sierpnia bieżącego roku, na ulicy Bocznej 2 w Białej Podlaskiej. Właściciel roweru proszony jest o kontakt z dzielnicową młodszy aspirant Renatą Burdach pod numerem telefonu 47 814-13-27, 798 003 723 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 20.08.2019 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Samsung, który znaleziony został na terenie działek przy ulicy Narutowicza w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-12-92 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Samsung, który znaleziony został w dniu 06.08.2019 roku na terenie działek przy ulicy Narutowicza w Białej Podlaskiej. Właściciel telefonu  proszony jest o kontakt z dzielnicową aspirant Małgorzatą Chazan pod numerem telefonu 47 814-12-92, 798 003 604 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 08.08.2019 roku

Bialscy policjanci poszukują właściciela smartwatch marki Xiaomi znalezionego przy ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-57 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela smartwatch-a marki Xiaomi, który znaleziony został w dniu 07.08.2019 roku  przy ulicy Sidorskiej 2K w Białej Podlaskiej.

Właściciel smartwatch-a proszony jest o kontakt z dzielnicowym starszym aspirantem Krzysztofem Bancarzewskim pod numerem telefonu 47 814-13-57, 798003646 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 17.06.2019 roku

Policjanci poszukują właściciela kluczyka do samochodu marki Mercedes, który znaleziono w dniu 15.06.2019 roku w rejonie Placu Wolności w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela kluczyka do samochodu marki Mercedes w czarnym etiu, który znaleziony został w dniu 15.06.2019 roku w rejonie Placu Wolności w Białej Podlaskiej. Właściciel proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżant sztabowym Moniką Bujak pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798 003 602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 17.04.2019 roku

Bialscy policjanci poszukują właściciela akumulatora marki Premium 12V, który zabezpieczony został w toku prowadzonych czynności. Bliższe informacje pod numerami telefonu 47 814-13-21, 47 814-11-46 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Zespół do spraw Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie dokonanych w okresie luty-marzec 2019 roku usiłowań  kradzieży akumulatorów z niezabezpieczonych aut na terenie miasta oraz kradzieży akumulatora marki Premium z wyżej wymienionego pojazdu. Akumulator zabezpieczony został przez bialskich funkcjonariuszy w trakcie prowadzonych czynności.

Właściciel skradzionego mienia proszony jest o kontakt z prowadzącym sprawę aspirantem sztabowym Marcinem Oniszczukiem pod numerem telefonu 47 814-13-21 lub Naczelnikiem Wydziału Prewencji nadkomisarz Iloną Wierzejską 47 814-11-46 bądź osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 01.03.2019 roku

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela portfela znalezionego na terenie miasta. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29 lub osobiście w bialskiej jednostce, Plac Wojska Polskiego 23.

Policjanci poszukują właściciela:

 • portfela koloru czarnego z żółtym napisem „MICKEY”, znalezionego w dniu 30.01.2019 roku na ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej.

Właściciel portfela  proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżantem sztabowym Moniką Bujak pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798 003 602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 20.02.2019 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru górskiego, który znaleziony został w dniu 12 lutego bieżącego roku na ulicy Pułaskiego 1 w Białej Podlaskiej na parkingu sklepu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814- 13-17 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela roweru górskiego, rama koloru fioletowego, bagażnik z metalowym koszykiem koloru srebrnego. Rower znaleziony został w dniu 12 lutego bieżącego roku, na ulicy Pułaskiego 1 w Białej Podlaskiej, na parkingu przy sklepie. Właściciel roweru proszony jest o kontakt z dzielnicową, sierżantem sztabowym Moniką Bujak pod numerem telefonu 47 814-13-17,  798 003 603, e-mail:dzielnicowy.bialapodl.5@lu.policja.gov.pl, lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 20.02.2019 roku

Policjanci z międzyrzeckiego komisariatu poszukują właściciela pieniędzy znalezionych pod koniec stycznia bieżacego roku na ulicy Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-52-23 lub osobiście w Komisariacie Policji w Międzyrzecu Podlaskim, ulica Staromiejska 32.

Komisariat Policji w Międzyrzecu Podlaskim poszukuje właściciela pieniędzy, które znalezione zostały na terenie sklepu na ulicy Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim w dniu 23.01.2019 roku. Osoby, które zagubiły pieniądze w wyżej wymienionym miejscu proszone są o kontakt z dzielnicowym: sierżantem sztabowym Piotrem Grzeszykiem pod numerem telefonu 814-52-23, 734 403 688 lub osobiście w Komisariacie Policji w Międzyrzecu Podlaskim, ulica Staromiejska 32. 


KOMUNIKAT 07.02.2019 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Sony Xperia, który znaleziony został przy ulicy Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-40 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Sony Xperia, który znaleziony został w dniu 02.02.2019 roku w rejonie obiektów handlowych przy ulicy Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantam sztabowym Marcinem Semeniukiem pod numerem telefonu 47 814-13-40, 798 003 647 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 06.02.2019 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Huawei, który znaleziony został na ulicy Orzechowej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu: 47 814-13-78 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Huawei, który znaleziony został w dniu 22.01.2019 roku na ulicy Orzechowej w Białej Podlaskiej. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantem sztabowym Radosławem Macieszczukiem pod numerem telefonu 47 814-13-78, 798 003 648 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 28.01.2019 roku

Bialscy policjanci poszukują właściciela pieniędzy znalezionych w połowie stycznia na terenie centrum handlowego. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-57 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela pieniędzy, które znalezione zostały w domu handlowym na ulicy Sidorskiej w Białej Podlaskiej, w rejonie bankomatu. Osoby, które zagubiły pieniądze w wyżej wymienionym miejscu proszone są o kontakt z dzielnicowym aspirantem Krzysztofem Bancarzewskim pod numerem telefonu 47 814-83-57, 798003646 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 25.01.2019 roku

Policjanci poszukują właściciela pieniędzy znalezionych w miniony czwartek na terenie Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-12-92 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela pieniędzy, które znalezione zostały w miniony czwartek rano na ulicy Brzeskiej w Białej Podlaskiej. Osoby, które zagubiły pieniądze w wyżej wymienionym miejscu proszone są o kontakt z dzielnicową aspirant Małgorzatą Chazan pod numerem telefonu 47 814-12-92,798003604 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 03.01.2019 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru typu damka, koloru błękitnego, który znaleziony został przy ulicy Podmiejskiej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-40 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela roweru typ damka, koloru błękitnego. Rower znaleziony został przy ulicy Podmiejskiej w Białej Podlaskiej. Właściciel roweru proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantem sztabowym Marcinem Semeniukiem pod numerem telefonu 47 814-13-40,  798 003 647 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 31.10.2018 roku

Policjanci  z komisariatu w Międzyrzecu Podlaskim dokonali zabezpieczenia kilku rowerów różnych marek i typów, które mogą pochodzić z kradzieży lub kradzieży z włamaniem dokonanych na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Osoby które utraciły jednoślad w wyniku czynu zabronionego proszone są o kontakt. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-52-10, 47 814-52-19 lub osobiście w Komisariacie Policji w Międzyrzeczu Podlaskim przy ul. Staromiejskiej 30.

Funkcjonariusze z  Wydziału  Kryminalnego Komisariatu Policji w Międzyrzeczu Podlaskim w trakcie wykonywanych czynności dokonali zabezpieczenia kilku rowerów różnych marek i typów, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo, że pochodną one z włamań i kradzieży dokonanych na terenie Międzyrzecza Podlaskiego.

W związku z powyższym osoby pokrzywdzone, które utraciły jednoślad w wyniku czynu zabronionego, które nie odzyskały utraconych rowerów proszone są o zgłaszanie się do Komisariatu Policji w Międzyrzeczu Podlaskim przy ulicy Staromiejskiej 30 pokoju nr 11 celem identyfikacji i odbioru wyżej wymienionych rowerów 


KOMUNIKAT 31.10.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela Notebooka marki Dell, który znaleziono w dniu 29.10.2018 roku w rejonie skrzyżowania ul. Łomaskiej i Witoroskiej w Białej Podlaskiej.  Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-17 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela Notebooka marki Dell w szarej obudowie, który znajduje się w pokrowcu z materiału koloru czarnego z napisami „New York City”, zamykanym na zamek błyskawiczny. Notebook znaleziony został w dniu 29.10.2018 roku w rejonie skrzyżowania ulicy Łomaskiej i Witoroskiej w Białej Podlaskiej.  Właściciel proszony jest o kontakt z dzielnicowym młodszym aspirantem Dariuszem Romaniukiem pod numerem telefonu 47 814-13-17, 798 003 603 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 29.10.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki myPhone, koloru czarnego, który znaleziono w dniu 13.10.2018 roku na ulicy Łomaskiej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13 27 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki myPhone, koloru czarnego. Telefon znaleziony został w dniu 13.10.2018 roku na ulicy Łomaskiej w Białej Podlaskiej. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżant sztabowy Renatą Burdach pod numerem telefonu 47 814- 13-27, 798 003 723 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 26.10.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Huawei, koloru niebieskiego, który znaleziono w dniu 15.10.2018 roku w kompleksie leśnym przy trasie Kodeń-Sławatycze. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego typu smartfon, marki Huawei, koloru niebieskiego. Telefon znaleziony został w dniu 15.10.2018 roku około godziny 16:00  w kompleksie leśnym przy trasie Kodeń-Sławatycze. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżantem sztabowym Moniką Bujak pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798 003 602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 13.10.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru górskiego, marki BEST koloru zielonego, który znaleziony został w dniu 7 października 2018 roku na ulicy Łomaskiej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-17 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,  Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela roweru górskiego, młodzieżowego marki Best, koloru zielonego. Rower znaleziony został w dniu 7 października bieżącego roku, na ulicy Łomaskiej w Białej Podlaskiej. Posiada dodatkowo biały napis Full Ultra 1500. Właściciel roweru proszony jest o kontakt z dzielnicowym młodszym aspirantem Dariuszem Romaniukiem pod numerem telefonu 47 814-83-17, 798 003 603 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 05.10.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Alcatel One Touch, koloru czarnego, który znaleziono w dniu 19.09.2018 roku na terenie Białej Podlaskiej w rejonie kina Merkury. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Alcatel One Touch, koloru czarnego. Telefon znaleziony został w dniu 19.09.2018 roku na terenie Białej Podlaskiej, w rejonie kina Merkury. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżant sztabowy Monika Bujak pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798 003 602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 07.09.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela kluczyka do samochodu marki Volkswagen, który znaleziono w dniu 30.08.2018 roku w rejonie Placu Wolności w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela kluczyka do samochodu marki Volkswagen z breloczkiem „SZYMON”, który znaleziony został w dniu 30.08.2018 roku w rejonie Placu Wolności w Białej Podlaskiej. Właściciel proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżant sztabowy Moniką Bujak pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798 003 602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 30.08.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru typu damka, marki Luna Rayon koloru złoto-siwego, który znaleziony został w ubiegły wtorek na ulicy Zygmunta Starego w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu47 814-13-40 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela roweru typu damka koloru złoto-siwego, który znaleziony został w ubiegły wtorek w rejonie śmietnika, na ulicy Zygmunta Starego w Białej Podlaskiej. Właściciel roweru proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantem sztabowym Marcinem Semeniukiem pod numerem telefonu 47 814- 83-40, 798003647 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 14.08.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Samsung Galaxy S7, koloru czarnego, który znaleziono w dniu 04.08.2018 roku w taksówce na terenie Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Samsung Galaxy S7, koloru czarnego w przeźroczystym etui. Telefon znaleziony został w dniu 04.08.2018 roku  na terenie Białej Podlaskiej, w taksówce. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżant sztabowy Moniką Bujak pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798 003 602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 04.07.2018 roku

Bialscy policjanci poszukują właściciela telefonu marki Huawei P10, który zabezpieczono w toku prowadzonych czynności. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-21 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23. 

Funkcjonariusze Zespołu do spraw Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej w toku prowadzonych czynności odzyskali telefon komórkowy marki Huawei P10, który jak wynika z ustaleń pochodzi z nie zgłoszonego do tej pory wykroczenia. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z prowadzącym czynności starszym aspirantem  Marcinem Oniszczukiem pod numerem telefonu47 814-13-21 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 04.07.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki HTC koloru czarnego, który znaleziono w dniu 29.06.2018 roku na ulicy Reformackiej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-83-29 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki HTC koloru czarnego w etui z tworzywa sztucznego. Telefon znaleziony został w dniu 29.06.2018 roku  na ulicy Reformackiej w Białej Podlaskiej. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżant sztabowyMoniką Bujak pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798 003 602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 15.05.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Samsung Galaxy Note 3 koloru białego, który znaleziono w dniu 29 kwietnia 2018 roku w rejonie skrzyżowania ulicy Brzeskiej z ulicą Aleja Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798 003 602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Samsung Galaxy Note 3 koloru białego.Telefon znaleziono w rejonie skrzyżowania ulicy Brzeskiej z ulicą Aleja Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w dniu 29 kwietnia 2018 roku. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżant sztabowy Moniką Bujak pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798 003 602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 02.05.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki HTC koloru czarnego, który znaleziono w dniu 24.04. 2018 roku w rejonie jednej z posesji w miejscowości Dąbrowica Duża. Bliższe informacje pod numerem telefonu (83) 47 814-13-29 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki HTC koloru czarnego. Telefon znaleziono w rejonie jednej z posesji w miejscowości Dąbrowica Duża w dniu 24.04.2018 roku. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżant. sztabowy Moniką Bujak pod numerem telefonu 47 814-13-29, 798 003 602 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 12.04.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki iPhone, który znaleziono w dniu 03 kwietnia 2018 roku na stadionie miejskim przy ulicy Wojska Polskiego w Terespolu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-92-26, 734 402 475 lub osobiście w Komisariacie Policji w Terespolu, ul. Czerwonego Krzyża 3.

Komisariat Policji w Terespolu poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki iPhone, który znaleziono w dniu 03 kwietnia 2018 roku na stadionie miejskim w Terespolu przy ulicy Wojska Polskiego. Właściciel telefonu proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantem sztabowym Arkadiuszem Kamińskim pod numerem telefonu 47 814-12-26, 734 402 475 lub osobiście w Komisariacie Policji w Terespolu, ulica Czerwonego Krzyża 3.


KOMUNIKAT 07.03.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela pieniędzy w banknotach, które znaleziono w dniu 12 grudnia 2017 roku na parkingu przed drogerią Rossmann w Terespolu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-12-26 lub osobiście w Komisariacie Policji w Terespolu, ulica Czerwonego Krzyża 3.

Komisariat Policji w Terespolu poszukuje właściciela pieniędzy w banknotach, które znaleziono w dniu 12 grudnia 2017 roku na parkingu przed drogerią Rossmann w Terespolu przy ulicy Wojska Polskiego. Właściciel pieniędzy proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantem sztabowym Arkadiuszem Kamińskim pod numerem telefonu 47 814- 92-26 lub osobiście w Komisariacie Policji w Terespolu, ulica Czerwonego Krzyża 3.


KOMUNIKAT 01.03.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru górskiego marki Kross koloru czerwono-srebrnego, który znaleziono w rejonie mostka w miejscowości Lebiedziew. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-92-19, 734 402 501, drogą mailową: dzielnicowy.terespol2@lu.policja.gov.pl lub osobiście w Komisariacie Policji w Terespolu, ulica Czerwonego Krzyża 3.

Komisariat Policji w Terespolu poszukuje właściciela roweru górskiego marki Kross koloru czerwono-srebrnego Rower, który znaleziono w rejonie mostka w miejscowości Lebiedziew. Właściciel roweru  proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantem sztabowym Januszem Drygulskim pod numerem telefonu 47 814-92-19, 734 402 501, e-mail:dzielnicowy.terespol2@lu.policja.gov.pl, lub osobiście w Komisariacie Policji w Terespolu, ulica Czerwonego Krzyża 3.


KOMUNIKAT 20.02.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela roweru typu składak marki Universe Antonio koloru bordowego, który znaleziono w dniu 03 lutego 2018 roku w rejonie ulicy Spółdzielczej w Międzyrzecu Podlaskim. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-52-27, 734 403 688 lub osobiście w Komisariacie Policji w Międzyrzecu Podlaskim, ulica Staromiejska 32.

Komisariat Policji w Międzyrzecu Podlaskim poszukuje właściciela roweru typu składak marki Universe Antonio koloru bordowego. Rower znaleziono w dniu 03 lutego 2018 roku w rejonie ulicy Spółdzielczej w Międzyrzecu Podlaskim. Właściciel roweru  proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżant sztabowy Barbarą Krupską pod numerem telefonu 47 814-52-27, 734 403 688 lub osobiście w Komisariacie Policji w Międzyrzecu Podlaskim, ulica Staromiejska 32.


KOMUNIKAT 14.02.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonu komórkowego marki Nokia 3110c koloru czarnego, który znaleziono w skrzynce pocztowej w Białej Podlaskiej. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-29 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonu komórkowego marki Nokia 3110c koloru czarnego. Telefon znaleziono w skrzynce pocztowej w Białej Podlaskiej. Właściciel telefonu  proszony jest o kontakt z dzielnicową sierżant sztabowy Moniką Bujak pod numerem telefonu 47 814-13-29 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


KOMUNIKAT 24.01.2018 roku

Komisariat Policji w Terespolu prowadzi postępowanie w sprawie zaistniałego w dniu 05 stycznia 2018 roku, około godziny 19.20, na krajowej „dwójce” w miejscowości Wólka Dobryńska, śmiertelnego potrącenia pieszego. Osoby, które brały udział w zdarzeniu lub były jego świadkami, proszone są o kontakt telefoniczny z Komisariatem Policji w Terespolu pod numerem 47 814-92-32 i 47 814- 92-10 lub osobiste stawiennictwo w komisariacie.

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce 05 stycznia 2018 roku, około godziny 19.20, na Drodze Krajowej numer 2 w miejscowości Wólka Dobryńska. Policjantom do tej pory udało się ustalić, że pieszy został śmiertelnie potrącony przez samochód marki Audi A6. Jego kierowca został ustalony i przesłuchany do sprawy. Z jego zeznań wynika, że za jego samochodem jechał inny pojazd, który najechał na leżącego na jezdni pieszego i odjechał w kierunku Białej Podlaskiej.

Z poczynionych ustaleń wynika, że w czasie zdarzenia, przez miejsce, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia, przejechało kilka samochodów, których kierowcy lub pasażerowie mogli być świadkami tego zdarzenia. Poszukiwany jest kierowca pojazdu, który poruszał się za samochodem marki Audi i najechał na leżącego na jezdni pieszego, bezpośredni świadkowie zdarzenia lub osoby posiadające wiedzę o nim.

Uczestnicy zdarzenia i jego świadkowie proszeni są o osobiste stawiennictwo w Komisariacie Policji w Terespolu, 21-550 Terespol, ulica Czerwonego Krzyża 3 lub o kontakt telefoniczny 47 814-92-32 i 47 814-92-10.


KOMUNIKAT 09.01.2018 roku

Policjanci poszukują właściciela telefonów komórkowych marki: Samsung w obudowie koloru białego, LG w obudowie koloru czarnego, Nokia w obudowie koloru żółtego, które znaleziono w dniu 22 grudnia 2017 roku w Białej Podlaskie przy Alei 1000-lecia. Bliższe informacje pod numerem telefonu 47 814-13-57 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej poszukuje właściciela telefonów komórkowych marki: Samsung w obudowie koloru białego, LG w obudowie koloru czarnego, Nokia w obudowie koloru żółtego, które znaleziono w dniu 22 grudnia 2017 roku w Białej Podlaskiej przy Alei 1000-lecia 44. Właściciel  telefonów proszony jest o kontakt z dzielnicowym aspirantem Krzysztofem Bancarzewskim pod numerem telefonu 47 814-13-57 lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23.


Powrót na górę strony