Zespół do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zespół do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

W Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej funkcjonuje zespół do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W skład zespołu wchodzą:

- Koordynator ds. dostępności: nadkom. Mariusz Kononiuk- Zastępca Komendanta

Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej

- Członkowie zespołu:

  • do spraw ochrony praw człowieka – kom. Barbara Salczyńska-Pyrchla- Ekspert Jednoosobowego Stanowiska ds. Komunikacji Społecznej  KMP w Białej Podlaskiej,
  • do spraw dostępności architektonicznej: Władysław Płanda-Kierownik Referatu Zaopatrzenia KMP w Białej Podlaskiej,
  • do spraw dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej: Paweł Nowicki- Starszy Specjalista Zespołu Łączności i Informatyki KMP w Białej Podlaskiej, podkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla- Ekspert Jednoosobowego Stanowiska ds. Komunikacji Społecznej  KMP w Białej Podlaskiej.
Powrót na górę strony