Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej

inspektor Wojciech Czapla 

telefon 47 814-11-12


I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej    

młodszy inspektor Robert Winiarek

telefon 47 814-11-24

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej młodszy inspektor Robert Winiarek


Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej
nadkomisarz Mariusz Kononiuk

telefon 47 814-11-26

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej nadkomisarz Mariusz Kononiuk

Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej
w sprawie skarg i wniosków
przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 14-17
w pozostałe dni w godzinach urzędowania.

Powrót na górę strony