Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 22.12.2016

inspektor Andrzej Antoniewski

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i zagrożeń publicznych oraz w zakresie zarządzania kryzysowego.

Służbę w Policji rozpoczął w 1998 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem prewencji.

Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim
 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej
 • Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie
 • Od dnia 25.05.2024 r. pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 

młodszy inspektor Robert Winiarekmłodszy inspektor Robert Winiarek

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej    

telefon 47 814-11-24

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Białej Podlaskiej. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej
 • Zastępca Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Terespolu
 • Komendant Komisariatu Policji w Terespolu
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej
 • od 01.07.2017 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant

 

Podinspektor Mariusz Kononiuk

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej

telefon 47 814-11-26

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1998 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Wiedzę i doświadczenie zdobywał służąc w pionie prewencji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Komisariacie Policji w Wisznicach
 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Wisznicach
 • Komendant Komisariatu Policji w Wisznicach
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim
 • od 16.07.2019 r. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 

Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 14-17.

Powrót na górę strony