Wydział Prewencji - KMP Biała Podlaska

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

 

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI

Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

podinsp. Ilona Wierzejska

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI

Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

asp. szt. Szymon Markowski

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI

Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

p.o. sierż. szt. Marcin Kozakiewicz

Sekretariat telefon 47 814-13-02, fax. 47 811-15-50

 

W skład Wydziału Prewencji wchodzi:

  • Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii,
  • Zespół Patrolowo-Interwencyjny,
  • Zespół Dzielnicowych,
  • Zespół Ochrony Placówek Dyplomatycznych,