Wydział Ruchu Drogowego - KMP Biała Podlaska

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

NACZELNIK WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO

Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

nadkom. Andrzej Zając

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO

Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

kom. Maciej Chilewicz

 

Sekretariat telefon 47 814-12-93, fax. 47 811-15-49