Wydział Sztab Policji

Sztab Policji

Wydział Sztab Policji:

NACZELNIK WYDZIAŁU SZTAB POLICJI

Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

nadkom. Bogdan Gdula

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU SZTAB POLICJI

Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

podkom. Michał Tur

 

Sekretariat telefon 47 814-11-26, fax. 47 811-15-51

w skład Wydziału Sztab Policji wchodzi:

  • Zespół Dyżurnych,
  • Zespół do spraw Zarządzania Kryzysowego,
  • Pomieszczenie Dla Osób Zatrzymanych,
Powrót na górę strony